1.6.09

Καιρός να μάθω να παίρνω. Να μη δ ί ν ω, να παίρνω. Ήρθε ο καιρός να μετρήσω τι έδωσα, πόσα έδωσα και γιατί. Μου άρεσε που όταν έδινα ήταν όλα τόσο θολά γύρω. Τώρα δε μου αρέσει πια. Για αυτό και δε θα είναι έτσι. Θέλω διαύγεια. Θέλω να περάσω μία καθαρή μέρα σε ένα πάρκο με τα πόδια μου να πατάνε το χώμα. Θέλω να ξεθολώσουν όλα γύρω μου. Ξ ε θ ό λ ω σ ε τα, ξεθόλωσε με. Κουράστηκα σου λέω. Κουράστηκα να ψάχνω το γραφείο και να βρίσκω πάντα όλα τα λ ά θ η μας. Κουράστηκα να ψάχνω ποιο παρελθόν μου θέλω να γυρίσει. Κουράστηκα να διαλέγω κουράζομαι. Μερικές φορές δε βρίσκω τι έχω δώσει. Μερικές φορές δε βρίσκω τι πήρα πίσω, γιατί δεν πήρα τελικά τίποτα. Δεν έχω άλλες ανάσες. Σ υ γ γ ν ώ μ η, αλλά δεν έχω. Συγγνώμη που είναι καλοκαίρι και δεν μπορώ να πάρω τη ζακέτα σου το βράδυ στο νησί. Σ υ γ γ ν ώ μ η που ξέχασα να σε χαιρετίσω πριν φύγεις.